Overflow Prague

 Overflow Prague slouží v církvi tím, že pravidelně poskytuje lidem všech národností možnost se svobodně a jednoduše sejít ke společnému chválení Boha.