gdpr

Mládež pro Krista, z.s., se sídlem Dolní 450, 742 72 Mořkov, IČO 01539884, je správcem vašich osobních údajů a zodpovídá za jejich ochranu v souladu s platnými právními předpisy.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je umožnit vám účast na našich akcích, poskytovat vám informace o nich, vyhodnocovat jejich průběh a kvalitu, zajišťovat bezpečnost a zdraví účastníků a plnit naše zákonné povinnosti. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie a videozáznamy z akcí, informace o zdravotním stavu a alergiích, informace o náboženském vyznání.

Základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas, který nám udělujete vyplněním a odesláním přihlášky. Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. V případě odvolání souhlasu však nemůžeme garantovat vaši účast na našich akcích.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze našimi zaměstnanci a spolupracovníky, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Vaše osobní údaje nebudeme předávat žádným třetím stranám bez vašeho souhlasu nebo pokud to není vyžadováno zákonem. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování nebo po dobu stanovenou zákonem.

Máte právo požadovat od nás přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Máte také právo nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů pro účely marketingu nebo statistiky. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese info@mladezprokrista.cz nebo na telefonním čísle +420 123 456 789.

Děkujeme za váš zájem o naše akce a těšíme se na vás!

S pozdravem

Mládež pro Krista