O čem je festival Na Výšinách?

Festival Na Výšinách je křesťanský multižánrový open-air festival. Jednodenní akce na pražském Vyšehradě letos už pošesté propojuje mladé křesťany napříč církvemi a nabízí jim příjemné místo, kam mohou pozvat své přátele a v uvolněné atmosféře si společně užít den plný kvalitního programu. 

Chceme vytvářet prostředí, kde se lidé mohou přiblížit Ježíši Kristu a osobně jej poznat. Snažíme se bořit nesmyslné předsudky o církvi a ukazovat, jaká skutečně je. Prostor dáváme širokému spektru známých i začínajících umělců, kteří kreativně vyjadřují a sdílejí svou víru.

Kdo jsme?

Za festivalem Na Výšinách stojí tým složený z křesťanů z různých sborů a denominací, akci zaštiťuje Mládež pro Krista ve spolupráci s řadou dalších organizací a církví.

Jak festival financujeme?

Záleží nám na tom, aby festival zůstával otevřený opravdu každému – proto nevybíráme vstupné, závislí jsme na darech a dobrovolnické pomoci. Velké poděkování patří každému, kdo v uplynulých letech přispěl jakoukoliv částkou k tomu, že jsme čistě neziskovou akci mohli zformovat do její dnešní podoby.

I letos hledáme dárce, kteří by sdíleli naše nadšení a chtěli se podílet na realizaci dalšího ročníku. Přispět je možné přes platformu Darujme.cz nebo přímo na účet (2502064484/2010). Finanční dary spravuje Mládež pro Krista ČR, z.s.